Navigácia

Partners

Utorok 21. 8. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 • Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z .z., o podrobnostiach a organizácií školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ v znení vyhlášky MŠVV a Š SR č. 518/2010 Z. z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ udeľuje riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Mikušovce 16

 • Základná škola s materskou školou Mikušovce oznamuje, že zápis detí do materskej školy bude prebiehať od 16. 4. 2018 do 31. 5. 2018 v pracovných dňoch v čase 7.30 hod. do 15.30 hod. Deň otvorených dverí sa bude konať 15. 5. 2018 v čase od 9.00 hod. do 11.30 hod., kedy si rodičia, ktorí majú záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ, môžu pozrieť priestory a režim dňa v materskej škole.

  Prihlášky na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť v materskej škole v pracovné dni.

  Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

 • Legislatíva k zápisu detí

  • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
  • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;
  • všeobecne záväzné nariadenie (VZN )príslušnej obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďova
 • TESTOVANIE 9-2018

  Testovanie 9 - 2018 sa uskutoční 21. marca 2018.

  Informácie pre rodičov

 • V celoslovenskej výtvarnej súťaži: Olympijský oheň v nás, žiak 4. triedy - Matej Pagáč, získal 3. miesto. Jeho práca sa nachádza v priestoroch Slovenského olympijského domu ZOH 2018, v olympijskej dedine v Pjongčangu. K úspechu blahoželáme.

 • Karneval pre žiakov ZŠ s MŠ Mikušovce 16 sa uskutoční 1. februára 2018 o 14.00 hod.

  v kultúrnom dome v Mikušovciach. Každá maska bude odmenená.

  Pripravená je aj tombola a občerstvenie.

 • Vianočné prázdniny trvajú podľa POP od 23. 12. 2017 do 05. 01. 2018. Riadne vyučovanie sa začína 08. 01. 2018. Riaditeľstvo školy Vám praje príjemné prežitie vianočných sviatkov.

 • Vyučovanie biológie nemusí vždy znamenať len písanie si poznámok, ich mechanické memorovanie a následné reprodukovanie. Pod vedením Mgr. Ingrid Živčicovej a Mgr. Mareka Kršku, sme sa zúčastnili jedinečného biologického workshopu realizovaného na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý tvoril súčasť projektu Týždeň vedy a techniky. Jeho hlavným cieľom bolo priblížiť nám anatómiu živočíchov v praxi, ktorá pozostávala najmä z práce so skutočnými zvieracími orgánmi.

 • Vianočná burza

  Základná škola s materskou školou Mikušovce 16,Vás srdečne pozýva na 5. ročník Vianočnej burzy, ktorá sa uskutoční dňa 13.12.2017 od 14.00 hodiny.

  Všetkých Vás pozývame stráviť príjemné chvíle predvianočnej atmosféry na našej škole. Príďte si vybrať z našej širokej ponuky ručne vyrábaných ozdôb, dekorácií a vianočných doplnkov a tiež ochutnať voňavé pochúťky: vianočný punč, cukrovinky, ale i chlieb s masťou a cibuľou.

  Tešíme sa na Vás a veríme, že prídete podporiť našich šikovných žiakov a Vaše deti.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Mikušovce 16

  018 57 Mikušovce 16
 • 042/4464079 - základná škola

  042/4464203 - materská škola

  0911908655 - riaditeľ školy

  0911908698 - sekretariát

Fotogaléria